Αρχείο μηνός Ιουλίου 2018

한자와 나오키 다운로드

한자는 기억 하기 곤란 한 때때로 이다, 그러나 사람들은 그들의 일본 kanji를 기억할 것을 돕는 많은 방법을 개발 했다. 어떤 사람들 그들을 반복적으로 읽었다. 일부 들어, 노트북에 한자를 복사 하는 것이 좋습니다. 그들은 한자에서 보면 여전히 다른 네이티브 스피커에 … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο

영어회화 무료 다운로드

당신은 영어 대화를 이해 하는 더 나은 기술을 배우게 됩니다, 영화, 원어민과 우리의 수업과 심지어 다른 악센트! 안녕하세요 AJ, 난 당신을 위해 나쁜 소식이 있다. 내가 크게 첫 달 내 영어 imprvoved 했기 때문에 예상 보다 빨리의 VIP 프로그램을 … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο

미장원 다운로드

. . 목욕을 하 고 새로운 뷰티 살롱 게임에서 화려한 모습 귀여운 공주를 도와 주세요! 미용실과 클리닉의 주인에 대 한 스타 일리 쉬 하 고 편리한 소프트웨어 스케줄러 공주, 먼저 마법의 화장을 해야 하 고 아름 다운 드레스를 입고 … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο

공무원 시험 다운로드

Microsoft 다운로드 관리자는 이러한 잠재적인 문제를 해결 합니다. 그것은 당신에 게 한 번에 여러 파일을 다운로드 하 고 신속 하 고 안정적으로 대용량 파일 다운로드 할 수 있는 능력을 제공. 또한 활성 다운로드를 일시 중단 하 고 실패 한 … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο

360 클라우드 오프라인 다운로드

아니요. 다운로드 가능한 콘텐츠는 빠르게 로드할 수 있도록 로컬로 저장 해야 합니다. xbox live에서 이전에 구입한 항목을 다시 다운로드 해야 하는 경우 컴퓨터 또는 xbox 360 본체에서 xbox live 다운로드 내역 보기를 참조 하십시오. 게임 파일은 상태로 표시 됩니다. … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο