Αρχείο ημέρας 6 Ιουλίου 2018

한자와 나오키 다운로드

한자는 기억 하기 곤란 한 때때로 이다, 그러나 사람들은 그들의 일본 kanji를 기억할 것을 돕는 많은 방법을 개발 했다. 어떤 사람들 그들을 반복적으로 읽었다. 일부 들어, 노트북에 한자를 복사 하는 것이 좋습니다. 그들은 한자에서 보면 여전히 다른 네이티브 스피커에 … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο

영어회화 무료 다운로드

당신은 영어 대화를 이해 하는 더 나은 기술을 배우게 됩니다, 영화, 원어민과 우리의 수업과 심지어 다른 악센트! 안녕하세요 AJ, 난 당신을 위해 나쁜 소식이 있다. 내가 크게 첫 달 내 영어 imprvoved 했기 때문에 예상 보다 빨리의 VIP 프로그램을 … Συνέχεια

Γράψτε σχόλιο